Tjenester

Tilstandsrapport

En vurdering av boligens tekniske tilstand og eventuelle feil og mangler

Arealoppmåling

En nøyaktig måling av boligens størrelse, som kan brukes til å fastsette riktig pris og eventuelle skattebetalinger.

Uavhengig Kontroll

En uavhengig vurdering av byggearbeid eller rehabiliteringsprosjekter, for å sikre at arbeidet utføres i samsvar med gjeldende standarder og forskrifter.

Forhåndstakst

En verdivurdering av en bolig som utføres før salgsprosessen starter, og gir en indikasjon på hva boligen kan selges for på markedet.

Verditakst

En vurdering av en boligs nåværende markedsverdi, som kan brukes til å fastsette forsikringspremier eller ved refinansiering av boliglån.

Bistand ved overtakelse

En gjennomgang av boligen og dens tilstand før den formelle overtakelsen, for å sikre at kjøper er klar over eventuelle feil og mangler.